Čtení na 2. prosince 2012

Hospodin je Bůh, to vězte!
Ž 100,3 B21


Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově!"
Mk 11,9


Hospodin je Bůh a je jediný, který je hoden chvály a úcty. Tak je chválen i Ježíš, Boží Syn, při vjezdu do Jeruzaléma. Chvála je vyjádřena v pokřiku Hosanna! Radujme se dnes i my v tuto první adventní neděli, v čase očekávání na oslavu Spasitele. Chvalme Boha za to, že nám daroval spasení, za to, že jeho plán je dokonalý a dostatečný k tomu, abychom mohli věčně žít ve společenství s ním, když mu dovolíme vést náš život. Jeho království je mezi námi a to je důvod k pokřiku Hosanna!
Hospodine chvála ti za to, žes dal svého Syna, abychom mohli přijít k tobě a získat věčnou spásu.

Mt 21,1-9 * Ř 13,8-12(13.14) * Ž 24

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.