Pondělí 2. prosince

Neboj se a neděs.
Joz 8,1


Láska nezná strach - dokonalá láska strach zahání.
1J 4,18


„Neboj se.“ Toto ujištění k nám zní celkem ve 149 různých verších Písma, a popravdě řečeno, potřebujeme je slyšet bezpočtukrát denně. Bývá přirozené něčeho se obávat, mít strach o sebe, o někoho. Strach nelze odložit, všechny ztráty jsou možné a bezbřehá bezstarostnost není na místě. Strach bývá motorem našich modliteb a bohužel někdy i víry samé. Naše víra nám ale dává rozpoznat, že jejím hlavním pramenem má být láska. Láska není jen pouhé slovo nebo cit. Láska v nás chce dojít svého cíle, protože sám Bůh je láska. Nemusíme se bát připustit si své obavy a strach. Chceme vlastnit a neztratit to, co milujeme. Toužíme po věčnosti a dokonalosti lásky a po tom, aby náš živoucí vztah k Bohu strach zaháněl.
Otče, obáváme se mnohých ztrát. Jen v tobě je možné najít utišení. Prosíme, zaháněj náš strach, ať láska v nás dochází svého cíle.

1P 1,8-13 * Iz 42,1-9

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.