Neděle 2. prosince, 1. adventní neděle

Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model!
Ez 14,6


I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“
Mk 12,32–33


Možná Bohu čas od času položíte nějakou otázku. Žádáte ho o radu, o nějakou odpověď. Co když trávíme víc času soustředěním se na to, aby Bůh odpověděl na naše prosby, než na to, abychom „jenom“ byli s ním? Bůh o to stojí. Čas s ním za to stojí. Ale taky to něco stojí. Modle za to nestojíme a ani ona za to nestojí. A nemusíme udělat téměř nic, aby se nás zmocnila. Oddat se jí je mnohem snadnější než oddat se Bohu. Modla nás vábí svobodou, ale přitom nás svazuje a uzemňuje. Bůh touží po celém našem srdci, aby ho osvobodil a pozvedl. A tak přesouvá pozornost od našich otázek. Má totiž taky otázku: Co je tvoje modla? Co nosíš v srdci? Co odvrací tvoji pozornost ode mne?
Bože, ukaž mi, prosím, kde spoutávám sám sebe.

Mt 21,1–9 * Ř 13,8–14 * Ž 24

Čtení na 2. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.