Neděle 19. března, Oculi (Stále upírám své oči k Hospodinu. Ž 25,15)

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.
Dt 4,31


Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Fp 1,6


Kolik slibů jsme už slyšeli kolem sebe, nebo dokonce kolik jsme si vyslechli slibů adresovaných přímo nám? Někdo nám něco slíbí a potom na to zapomene - a my čekáme a čekáme. Není to nic příjemného. Často se říká: "Sliby - chyby." Ale je někdo, kdo nikdy nezapomněl a nikdy nezapomene na své sliby. Je to Pán Bůh. On všechno, co slíbil, splnil a splní. Jeho slovo vždy platí a on je také připraven nás chránit. Je to on, kdo nás nenechá klesnout. Je to on, kdo k nám v tomto posledním čase promluvil skrze svého Syna Ježíše Krista - a Kristus se stal naplněním Božích zaslíbení. Pán Bůh na nás nezapomněl a nezapomene. Jsme mu velice drazí a pro naši záchranu udělal všechno. Jeho sliby nejsou chyby!
Děkuji ti, drahý Pane, za tvou věrnost ve slibech záchrany. Prosím, abych na tvá zaslíbení nikdy nezapomněl!

L 9,57-62 * Ef 5,1-8a * Ž 34

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.