Neděle 6. srpna, 8. neděle po Trojici

Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
Ž 105,3


První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění.
Sk 20,7


Vždy nás potěší milé gesto, úsměv anebo pozdrav od blízkého člověka nebo i neznámého kolemjdoucího. Radost nám udělá i nějaký dárek. Život je najednou tak dobrý! Ale po včerejší radosti jako by se druhý den zem slehla. Jiná je radost z Hospodina - ta přesáhne celý lidský život. A naše srdce se má radovat dokonce již během hledání! K čemu bych to přirovnal? Je to jako rostoucí napětí při hledání pokladu na slibném místě anebo jako pomalé rozbalování dárku od blízké osoby. Anebo je to jako počátek milostného vztahu mezi mužem a ženou. Už první setkání je pod napětím z očekávání příštího setkání. Hledání Boha zůstává vždy do jisté míry nenaplněné, ale radost může s každým dnem zase znovu povyrůst.
Pane Ježíši, těším se na projevy tvé lásky a raduji se předem.

Mt 5,13-16 * Ef 5,8b-14 * Ž 11

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.