Pondělí 6. srpna

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.
Ž 41,2


Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Ga 6,2


„Pánbůh zaplať,“ říkáme někdy místo „Díky.“ Ono na tom něco bude. Když už nikdo jiný, Bůh umí naši službu bližním ocenit. Žádné dobro nepřijde nikdy nazmar. Žádná pomoc není nikdy marná, i když se nám od potřebného nedostane odměny. Služba Bohu má mnoho tváří. Jakákoliv služba bližním je také službou Pánu Bohu. Jak říká Ježíš: „Cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nepatrných, mně jste učinili.“ Bůh nezapomíná na své služebníky, kteří slouží potřebným.
Někdo počítá ztráty předem, ještě než se do něčeho pustí. Chce někomu pomoci, ale brzdí ho otázka, co tomu musí obětovat a co z toho bude mít. Myslím si, že první odměnou, kterou mohu mít od Pána Boha, je právě to obdarování. Že zrovna já mohu být užitečný a že mám možnost bližnímu pomoci.
Bože, děkuji, že mě obdarováváš, abych mohl obdarovat druhé, že myslíš na mě, abych i já mohl myslet na druhé, a že mohu spoléhat na tvoji péči.

Ř 11,1–12 * J 8,46–59

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.