Čtení na 6. srpna 2015

Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil.
Iz 53,11


Kristus Ježíš ... se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše.
Fp 2,5.8-9


Být služebníkem živého Boha je velkou výsadou. I závazkem. Není to nedělní zastavení, ale skutečnost každého dne, která jde "na dřeň". Není vždy snadné a bezbolestné jednat podle vedení Ducha svatého, proti vlastní přirozenosti. Je to ale cesta vítěze. Cesta muže a ženy, kteří neotročí hříchu ani svým touhám. Kteří si před sebou nevalí kuličku vlastních plánů, přes kterou nevidí nic jiného. K takovým se Bůh vždy přizná. Není to laciné zaslíbení směřující k "někdy potom". Boží služebník může i dnes, byť jeho cesta zrovna vede přes mnohá protivenství, zakoušet Boží blízkost, pomoc, radost... Ano, Boží služebník bude dělit kořist, ale dnes je den, kdy máme zachovat věrnost, dnes je den, kdy nás Bůh nenechá bez pomoci.
Pane, dnes se chci menšit, aby ty jsi mohl ve mně růst. Dej mi prosím oči, které vidí, že tvé plány, které naplňuješ i skrze mne, jsou k tvojí slávě a životu mnohým.

Ef 5,15-20 * Mt 9,27-34

Čtení na 6. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.