Pátek 26. ledna

Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.
Iz 41,9


Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
Ř 11,29


Tato prorokova slova byla v tehdejší nelehké době pro izraelský národ potěšením a povzbuzením. Pán Bůh si povolal i tebe jako svého služebníka, vyvolil si tě pro svůj plán, který s tebou má zde na zemi. Díky oběti Pána Ježíše nejsme zavrženi, ale jsme přijati za služebníky, za syny a dcery do Boží rodiny. Na počátku každého dne se můžeme obrátit s důvěrou na Pána Ježíše. Můžeme mu důvěřovat, že on ví, co je pro jeho služebníky nejlepší. Můžeme prosit, aby nám ukázal, k čemu nás dnes povolává. Co má pro nás na dnešní den připraveno. Zeptejme se ho v modlitbě, jak a čím ho můžeme dnes potěšit.
Pane Ježíši, děkuji, že v tomto světě nemusím bloudit sám, ale že ty jsi mě povolal a že mohu patřit tobě.

1K 2,6–10 * Dt 7,12–26

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.