Sobota 26. ledna

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy toto město bude opět vystavěno pro Hospodina.
Jr 31,38


V něm se shromáždí sláva i čest národů.
Zj 21,26


Umíme pozorně naslouchat Hospodinovým výrokům a držet se jich? V dobách proroka Jeremjáše nebyly žádné sociální sítě, jejichž pomocí by lidé mezi sebou komunikovali a sdělovali si informace kolísavé důležitosti. Měla by prorokova slova stejnou vážnost, pokud by nebyla burácivě pronesena, ale vyvěšena na jeho otevřeném facebookovém či twitterovém profilu? Možná ano, ale jen tehdy, pokud by tam prorok „nesdílel“ kdeco. Při donedávna netušených možnostech komunikace máme tím těžší úkol rozlišovat ryzí zlato od kočičího, kvalitu od odpadu. Schopnost pozorně naslouchat Božímu slovu a čistě je zvěstovat je třeba tím důkladněji cvičit - na prvním místě soustavnou četbou Písma svatého, tedy nejen jeho vytržených veršíků, jak je předkládá tento sborník. Boží slovo i Bohem stvořený a zachovávaný svět kolem nás je nekonečně pestřejší než funkčnost a displej toho nejchytřejšího telefonu.
Bože Otče, Synu i Duchu svatý, děkujeme ti za tvé štědré dary, jimiž nás občerstvuješ.

Dt 33,1-7.12-16 * Ř 2,17-29

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.