Čtení na 26. ledna 2012

Naamán řekl: "Tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu."
2Kr 5,17


Ježíš Kristus je ten pravý Bůh a věčný život. Děti, varujte se modlářství.
1J 5,20-21


Generál Naamán přinášel dary nejrůznějším bohům. To fungovalo až do chvíle, než stál tváří v tvář smrti. Tak je tomu i dnes. Tolik lidí se klaní celý život nesprávným bohům. Obětují jim svůj čas, svou drahou sílu, těžce vydělané peníze (zvažme, kolik neopakovatelných hodin tráví lidé třeba před televizním oltářem). Lidé si hýčkají své modly a teprve v ohrožení života poznávají, že ty oltáře, před nimiž se hrbili, byly falešné. Naamánovo malomocenství nebylo pouze fyzické rozkládání těla, ale především duchovní. Hospodin vzkázal toto: "Jestli mě nebudeš mít na prvním místě ve svém životě, nepůjde jen o rozklad tvého těla, ale i o rozklad duše a věčného života."

Sk 13,42-52 * 1K 7,10-16

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.