Středa 26. ledna

Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech!
Ž 90,16


Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
J 1,14


Hledím do zrcadla vlastního života. Vidím úspěchy i nezdary. Slova, která potěšila, ale i ta, která neměla zaznít. Upřímné přijetí i těžko přemáhaný odpor. Péči i ničení. Lásku i odmítání. Potřebu vyznání a touhu po odpuštění. Co z toho je tvé dílo, Bože, a co moje bláhovost a nedokonalost? Kdy se ode mne jako světlo odráží tvé dílo dobrého Stvořitele a kdy ho pohlcuji, deformuji a ono mizí bez užitku? Člověk je jako zrcadlo, člověk je jako černá díra. Nikdy nebudu dokonalým zrcadlem odrážejícím tvé dílo, ale kéž nejsem ani černou dírou, která ho pohlcuje a stravuje.
Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.

Rt 4,7–12 * Joz 9,1–27

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.