Sobota 26. ledna

Pokorným však [Hospodin] dává milost.
Př 3,34b


Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.
Mt 20,26b


Svá úskalí mají chvíle, kdy je člověku zle, a svá úskalí mají doby, kdy prožívá úspěch a vzestup. To druhé je předmětem dnešních textů. Nebezpečím úspěšných je pýcha. Ještě než autor přísloví zmíní dar milosti, mluví o těch, kteří opovrhují druhými. Vnějšně je jejich pohrdání druhými vyjádřeno posměchem: "Posměvačům se Hospodin vysmívá, ale pokorným dává milost." Boží dobrá vůle je nasměrována vůči těm, kdo si zachovají správný pohled na to, kdo jsou a čeho dosáhli. Nejde o znevážení úspěchu, nýbrž o jeho postavení do správné Boží perspektivy. A jestli získaný úspěch přinese i nějaké společenské privilegium, není třeba na něm vždy lpět. Vždyť "kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem". Pokora se Pánu Bohu líbí a odměňuje ji. S pokornými lidmi se dobře žije.
Pane Bože, děkuji za pokojné chvíle a za to, že smím vidět ovoce své práce. Pomáhej mi zůstat vděčný a pokorný. Amen.

Nu 6,22-27 * L 7,1-10

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.