Čtvrtek 26. ledna

V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl.
Jon 2,3


Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.
J 6,37


Jonáš se dostal do úzkých, protože zhřešil. V bezedné hlubině, z útrob veliké ryby volá k Hospodinu o smilování. Tři dny a tři noci úzkosti, křiku, vyznání, obrácení a slibů. A pak přichází Boží odpověď: "I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu." Pán Bůh nechce smrt hříšníka. Proto nás hledá a uvádí na správnou cestu. Někdy při tom trestá a kárá, abychom se k němu modlili a radovali se z vyslyšení. A to vše z nepochopitelné milosti, v níž dopustil, aby Syn člověka byl jako hříšník tři dny a tři noci v srdci země, pro záchranu lidí od věčné smrti. I tys mnohokrát přijal/a Kristovu milost. Nezapomínej se o tom zmínit těm, kdo si myslí, že Pána Boha nepotřebují.
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi s námi i v našem bloudění a že vyslýcháš naše volání k naší spáse.

Sk 13,42-52 * L 7,11-17

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.