Neděle 26. ledna, 3. neděle po Zjevení Páně

Umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny.
Ž 89,10


Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem.
2Te 3,16


Nežijeme v zemi, která má přístup k moři, a tak tady asi není mnoho těch, kteří mají zkušenost s mořskou bouří. Ale zřejmě všichni jsme zakusili životní bouře, kdy vnější okolnosti, lidé, nemoci nebo vnitřní stavy strachu, bezmoci či zoufalství s velkou silou zaútočili na naši mysl, srdce, tělo. A do toho přichází nádherná zvěst dnešního Božího slova: Bůh má moc nejen nad rozbouřeným mořem, nad celou přírodou, ale i nad všemi nepřátelskými silami, ať duchovními, či přirozenými. To také ukázal Ježíš, když v Boží moci uklidnil vítr i vlny Genezaretského jezera. On je ten Pán pokoje, který je schopen vnést svůj pokoj do každé situace našeho života, ať je sebebouřlivější.
Bože můj, děkuji ti, že máš moc nad všemi okolnostmi mého života a že ti je s důvěrou mohu přinášet.

Mt 8,5–13 * Ř 1,13–17 * Ž 86

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.