Čtení na 26. ledna 2011

Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji Ducha milosti a modliteb.
Za 12,10 B21


Byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
Sk 2,37


Začátkem roku se konají modlitební setkání Aliančního modlitebního týdne a brzy nato Týdne za jednotu křesťanů. Nějak cítíme, že prosba Pána Ježíše: "Aby všichni byli jedno," je stále před námi jako úkol a nový rok je naléhavou výzvou chopit se věcí, v kterých jsme jako věřící zůstali světu i sobě navzájem něco dlužni. Jednota křesťanů se nedá budovat prázdným organizováním, o tom jsem se už přesvědčili. Avšak na mnohých místech došlo k viditelným znamením jednoty Božího lidu, když se otevřeli Duchu svatému a byli jako apoštolové "zasaženi v srdci". Modlili se a Pán Bůh začal dávat jednotu různým způsobem. Za takové zkušenosti jsme Pánu Bohu vděčni a ptáme se: "Když se to stalo kdesi a komusi," proč ne u nás a nám? Otevřme se pro Božího ducha! On může dát ducha pokání a přijetí právě dnes.

Rt 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) * Ř 1,18-32

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.