Neděle 10. června, 2. neděle po Trojici

Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích.
Pl 3,41


V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
Ko 4,2


Ruce pozvednuté v modlitbě jsou kněžským gestem. Platilo to ve Starém zákoně, platí to i dnes v liturgické tradici mnoha křesťanských denominací. Boží slovo nás ale učí, že nestačí pozvedat jen ruce, nestačí naplňovat jen vnější rituály, jakkoli krásné a tradiční mohou být. Je potřeba pozvedat spolu s rukama k Bohu i svá srdce, tedy své vlastní odhodlání podílet se podle svých možností na Božím spásném díle a na Božím plánu pro svět i pro každého člověka. Jen ruce pozvednuté společně se srdcem jsou tou pravou Boho-službou.
Všemohoucí Bože, dej, aby naše srdce hořela láskou k tobě a aby naše ruce byly vždy hotovy pomáhat bližním.

L 14,15–24 * Ef 2,17–22 * Ž 36

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.