Úterý 19. března

I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel.
Iz 49,26


S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky.
Mt 22,2.10


Hospodin vysvobodí svůj lid z moci nepřátel. Jde o život. Ta záchrana bude působivá, všichni to musí vzít na vědomí. Hospodin se zastává svého lidu. Boží lid má být svědectvím národům o tom, že Hospodin je spasitel. Hospodinova milost, jinak řečeno solidarita s lidmi, ovšem přesahuje vyvolený lid a platí i pro další, kdo se nechají pozvat. Ve Starém zákoně jsou to ještě jednotlivci. Ježíš to pozvání do nebeského království rozšířil. Boží milost je tak veliká, že zasahuje všechny, jednotlivé lidi i celé národy. Hospodin se opravdu může stát vykupitelem každého člověka. Je tu jediná podmínka: člověk to pozvání musí přijmout, přijmout Boží milost, což znamená přát ji i ostatním lidem.
Hospodine, děkuji, že jsi pozval i mne.

Jb 2,1-10 * 1S 15,1-35

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.