Středa 20. března

Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.
Ex 24,7


Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.
Mt 12,50


Hospodin očekával od svého lidu, že se bude řídit jeho radami. Boží lid to slíbil, poněkud sebejistě, zdá se. Člověk si hned vzpomene, jak to s těmi lidmi tehdy na poušti vypadalo. Nebyli poslušní. Vlastně po celou dobu až doposud Boží lid ve vztahu k Hospodinu selhává. Týká se to i nás, kdo se hlásíme ke Kristu. Ježíš očekával, že lidé budou činit vůli jeho Otce. Nám se to nedaří. Nedaří se nám dělat to, o čem Hospodin mluvil. Přesto je dobře, že lidé vyjádřili odhodlání poslouchat Boží slovo a činit je. Třeba - když i my řekneme Bohu, že ho poslouchat chceme - on nám v tom pomůže.
Pane Ježíši, chceme činit vůli tvého Otce a chceme se v tom vzájemně povzbuzovat.

J 16,29-33 * 1S 16,1-13

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.