Pondělí 20. března

Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!
Ž 16,6


Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
2K 9,8


Dědictví bývají v rodinách často předmětem svárů a neporozumění. Mnohdy se členové rodiny rozejdou a už spolu nikdy nekomunikují. Je to velice smutné. Boží slovo nás informuje, že v nebesích také máme dědictví. Apoštol Petr o tom píše v 1P 1,4: "Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích." Jak získat toto dědictví? Co mám pro to udělat? To jsou otázky velice důležité v životě každého z nás. Musíme udělat jedno: přijmout nabízenou záchranu, která je pouze v Ježíši Kristu, Božím Synu, jenž vydal sám sebe za nás. Zachránil nás pro věčnost v Božím království. Jeho dědictví je skutečné a je nabízeno každému, ale ne všichni ho přijímají. Buďme těmi, kteří ho přijmou!
Děkuji ti, drahý Pane, že dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je pro nás připraveno v nebesích. Prosíme, abychom jím nikdy nepohrdli.

L 14,(25-26)27-33(34-35) * L 19,28-40

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.