Neděle 20. března, Květná neděle

Naše hříchy svědčí proti nám: nevěrnost a zapírání Hospodina.
Iz 59,12-13


Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování.
Tt 3,4-5


Čekáme na právo, ale žádné tu není, stýská si Izajáš, než poukáže na lidský hřích. Ano, je marné vyhlížet lepší svět, pokud se lidské srdce soustředí na sebe a svému Stvořiteli není věrné, ba slovy i činy ho zapírá. Naivní snahy napravit svět silou opakovaně zklamaly, jejich konce byly horší než začátky. Mnozí se tedy pokoušejí spravit svět dobrem, pozitivním myšlením a užitečnými činy. Ani to ale ke kýženému cíli často nevede.
Do bezvýchodnosti lidského údělu vstoupil Bůh. Nevedl ho k tomu žádný rozumný důvod, z lidské strany nebylo nic, co by mohlo být motivem Boží snahy. Přesto se slitoval a nabídl možnost záchrany. Otevřel před člověkem bránu života v ještě jiném rozměru, než jaký jsme schopní vnímat svými smysly.
Děkujeme, Pane Bože náš, za úžasnou možnost podílet se na tvém žití.

J 12,12-19 * Fp 2,5-11 * Ž 88

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.