Pátek 20. března

On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu.
Ž 27,5


Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
2K 12,10


Co je „zlý den“? Když je špatně, nebo „okamžik zlého navštívení“ (nemoc aj.), nebo až poslední, soudný den? Co je „Boží stan“? Stánek svědectví z pouště, jeruzalémský chrám, každý kostel, či místo v duši – „hrad v nitru“ mystiků? Tolik rovin! Nepochopí ten, kdo si slova ztotožní jen s jedním konkrétním časem a místem (např. obránci Jeruzaléma v roce 70). Jde totiž o víru – obecnou důvěru, jež se vždy projevuje v konkrétním. Však citovaný žalm začíná: „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?“ Myslím na písně „Někdo mě vede za ruku“ a „Bůh je záštita má“.
Díky, že s tebou se nemusím bát.

Mt 10,34–39 * Mk 12,28–34

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.