Sobota 20. března

Gedeón mu odpověděl: „Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává?“
Sd 6,13


On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“
Mk 4,38


Gedeón mlátí obilí a snaží se s ním co nejrychleji utéct do bezpečí před Midjánci, kteří jezdí do Izraele loupit. V největším chvatu jej kdosi zdržuje. Je to Boží posel. Jeho oslovení působí až komicky: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre.“ Tak vidí Bůh Gedeóna a možná i nás. Byť podle našeho názoru k tomu nemá důvod. Gedeón má pohotovou odpověď, kterou jsme četli výše. Kdyby byl s námi Bůh, vše by vypadalo jinak. Nikam bych neutíkal. Kdyby byl s námi Bůh, nebyla by žádná pandemie, nebylo by sucho, nebál bych se. Bůh mu nic nevysvětluje. Jen říká, že Gedeón je tím řešením: „Jdi a vysvobodíš Izraele.“ Pak Bůh slyší spoustu důvodů, proč to nejde. Poslední slovo má však Hospodin. Vykřesal v Gedeónovi jiskru, která vznítila požár.
Pane, kéž se vidím tvýma očima. Děkuji, že mi důvěřuješ a používáš si mne.

J 14,15–21 * L 22,1–6

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.