Čtení na 20. března 2011

Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.
Ž 40,6


Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"
Mt 8,27


Pán Bůh je láska, dal svého Syna, Pán Bůh je láska, miluje mne, zpíváme v jedné písni a je to pravda. Pán Bůh dokázal svou lásku k nám, že nechal trpět a dokonce přibít na kříž svého Syna Pána Ježíše jenom proto, abychom my mohli být zachráněni. Je pravda, že ve válce dokázal přítel za přítele nasadit vlastní život, ale za nehodného člověka, to by asi nikdo z lidí nedokázal. Pán Ježíš zemřel i za ty největší hříšníky. Všichni dostali šanci. Záleží jen na každém z nás, zda uvěříme Pánu Ježíši a přijmeme jeho odpuštění a milost. Ještě je čas. Ale jak dlouho bude?

Mk 12,1-12 * Ř 5,1-5(6-11) * Ž 10

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.