Čtení na 20. března 2012

Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli.
Ž 106,6


Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.
Ř 4,5


Písmo říká, že hřích je dědictvím, které nás odděluje od Stvořitele. Každý člověk si nejprve musí uvědomit svou hříšnost a činit pokání - změnit směr svého života. Potom může žít s Bohem věčně. Všichni totiž zhřešili a chybí jim Boží sláva. Tím to však nekončí. Věčný život je Božím darem milosti - nemůžeš si ho koupit ani udělat. Prožij dnešek v jistotě, že Bůh napřáhl své ruce i k tobě a ve svém jediném Synu ti umožnil návrat domů - z víry tě ospravedlnil. Víra se počítala za spravedlnost Abrahamovi a také tobě dala tvá víra v Ježíši Kristu novou spravedlnost. Vykroč do dnešního dne ve víře a spolehni se na Boží zaslíbení: na jeho lásku, moudrost a vedení.

Jb 9,14-23.32-35 * Mk 12,41-44

Čtení na 20. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.