Úterý 14. května

Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt!
Rt 2,12


Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala.
Ř 16,1-2


Říká se, že v Písmu svatém se píše častěji o mužích než o ženách. A tak to také je. Ale když už narazíme na nějakou ženu, stojí to rozhodně za to! Třeba taková Rút. Její věrnost Bohu izraelskému určitě nebyla formálním rodinným zvykem. Ona nebyla Izraelkou rodem, ale volbou. Se svou tchyní Noemi odešla do země, kde jinak nikoho neznala. Její vyznání víry patří k těm vůbec nejkrásnějším, jaká v Bibli máme: „Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.”
Pane, děkujeme ti za takové ženy, jako byla Rút nebo diakonka Foibé. Dej, ať se ve spolehnutí na tebe samotného od nich učíme jejich statečnosti a věrnosti.

Gn 1,9-13 * 2S 7,17-29

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.