Pondělí 10. června, Svatodušní pondělí

Hospodin kraluje navěky a navždy.
Ex 15,18


Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“
L 19,37-38


Bible svědčí o Boží moci. Bůh zjevil svoji moc v Egyptě, když Izraelce vysvobodil z otroctví. Zjevil ji v Ježíši, který se mocně projevoval slovy i skutky. Ti, kteří toho byli svědky, zas a znovu propukali v jásavou chválu Boha. Při bližším studiu Bible zjistíme, že vítězství se rodí v těžkostech. Vysvobození předcházelo otroctví, uzdravení nemoc a vzkříšení smrt. Jakub ukazuje cestu: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.“ V těžkostech tedy stojíme před volbou. Připustíme, aby nám starost nebo bolest vyplnily celý horizont, nebo budeme vědomě vyhlížet od Boha pomoc?
Pane, dej, prosím, abych v těžkostech obstál. Dej, abych se mohl připojit k zástupu těch, kdo tě chválí.

J 20,19-23 * 1K 12,4-11 * Ž 118,15-29

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.