Pátek 20. září

Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc Svatému Izraele.
Iz 29,19


Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“
Mt 9,11


Prezidenta Trumana jeho současníci považovali za idiota, který jen hraje golf. Nechával je při tom, protože měl mnoho důležitých problémů k řešení. Odcházel z funkce s nejnižší důvěrou ze všech amerických prezidentů vůbec (22 %). Dnes se umísťuje vždy v první desítce. Jak má člověk prokázat pokoru? Má říct: „Jsem pokorný“? Stěží. Pokora znamená soustředit se na cíl s vědomím, že mi to jde ztěžka, proto ani nečekám větší uznání. Podobně ti nejubožejší z lidí vědí, že jsou nejubožejší z lidí. Zůstat alespoň snesitelný, alespoň neškodit, to je pro ně hrdinský výkon. A ovšem nečekají uznání jen za to, že prostě jen nejsou na zabití. Pokorné a nejubožejší z lidí z podstaty nemůže vidět většina z nás, možná nikdo. Ukáže je až den příchodu Páně, který přivítají s veselím.
Hospodine, dej mi hledat tvou vůli spíše než uznání od lidí.

Jk 2,5-13 * Mt 16,21-28

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.