Pondělí 20. září

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
Ž 118,17


Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.
Ga 2,20


Kdo netouží po šťastném životě? Měřítka, kterými poměřujeme svoje štěstí, jsou individuální. V čase ohrožení svých hodnot můžeme prožívat až malomyslnost či beznaděj. Když ztrácíme to, na čem lpíme, na čem nám až bytostně záleží, můžeme to vnímat jako smrt. Jako křesťané však máme hodnotu, která přečká vše. Nepodléhá rozpadu ani rozkladu. Není to planá domněnka. Máme o tom vnitřní ubezpečení, které nám dal Bůh prostřednictvím Ducha svatého. Je to ubezpečení, že jsme v Kristu; Kristus je v nás. Je to ubezpečení, které je dáno jednotlivému věřícímu i celé církvi. To ubezpečení ukazuje až za horizont smrti a o tom můžeme radostně zpívat. Pojďme dnes vypravovat o Hospodinových činech.
Pane Ježíši, v tobě mám jistotu, že ty jsi můj život nyní i tehdy, až mě povoláš za hranice zdejšího života.

Ř 6,18–23 * Žd 4,1–13

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.