Čtvrtek 20. září

Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme!
Ž 49,16


Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.
2Tm 1,10


Jistota spásy je nesmírně zásadní věc. Často můžeme slyšet hlasy: „Jak si můžete být tak jisti? Co vás opravňuje k takovým prohlášením?“ Co nás opravňuje? Boží slovo, kterému jsme uvěřili. Boží slovo, které k nám bylo promluveno. Spása není něco, co nás možná očekává. Spása byla zaslíbena všem, kdo ji ve víře přijmou. Pokud věříte, tak proč nemluvit o jistotě? Nejistota je tím, co nás činí zranitelnými, tím, co nás dává všanc falešným prorokům, fabulátorům a ideologům. My se však máme na Boha a jeho slovo spolehnout. V něj máme doufat. Proto každý, kdo jeho slovo přijal, kdo věří zaslíbení života věčného, může říkat: „Mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme!“
Věčný Bože, ty jsi nám dal slovo života; dej, abychom je ve víře přijímali a s nadějí očekávali jeho naplnění.

Fp 1,19–26 * Kaz 7,1–14

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.