Pátek 20. září

[Bůh říká:] "Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie."
Oz 14,6a


Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
L 12,27


Když nám bible dává za příklad kvítí, neříká, že se máme oddat nicnedělání. Máme si všímat, nebo jak překládají Kraličtí: patřit. A to je něco jiného. Člověk nikdy nebude žít jako kvítí, ale může si od lilií vzít v něčem příklad. Každý z nás má v životě přiděleny nejrozmanitější úkoly a povinnosti. Je to zkrátka náš úkol a povinnost starat se o běžné věci. Stejně tak se to děje i v přírodě. Jen se podívejte na nějaký přírodovědný dokument. Květiny - to je celá chemická továrna, která musí vytáhnout z půdy potřebné živiny a vytvořit z nich stonky a listy, které jako sluneční kolektory dodají rostlině energii, aby mohla vykvést a přinést plody. Květiny kvetou se zvláštní tichou samozřejmostí, že svět kolem nás funguje a pro každého je tu místo. Rostou jakoby s tichou důvěrou, že Stvořitel vše moudře řídí a drží. Pohleďte na lilie. Na tržnici je prodávají za pár desítek korun, a přece se i o ně Pán Bůh stará. Tím spíš se postará o vás! Vy jste přece pro Boha nesrovnatelně cennější!
Díky, Otče, že víš, co potřebujeme, a že ti patříme. Dnes i zítra i na věky. Amen.

J 18,3-9 * Žd 3,7-19

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.