Čtení na 20. září 2015

Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.
Ž 119,133


Ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.
1K 14,20


V modlitbě žalmisty je důraz na Boží radu. Uvědomuje si, jak snadno lidská mysl upadne do marnivosti a srdce se ocitne ve tmě (Ř 1,21). Mysl ovládá lidské kroky. Jen láska k pravdě uvádí do pravé svobody. Pravdou je Boží slovo. Jen skrze toto slovo můžeme slyšet Boží hlas, podobně jako vyznává žalmista. Dnes jsme v nebezpečí, že budeme věnovat příliš mnoho času všelijakým reklamám, všemožným informacím z internetu, slevomatu, burzám a tak dál. Důsledkem je, že nemáme čas na vztah s živým Bohem a pak naše kroky odbíhají z cesty, která směřuje do nebe. Pamatujme, že jen on je zdrojem veškerého požehnání a spásy.
Pane Ježíši, dej mi porozumět, co mi dnes chceš říci při čtení tvého slova.

J 11,1-3.17-27(41-45) * 2Tm 1,7-10 * Ž 78,56-72

Čtení na 20. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.