Čtvrtek 14. května

Či ho chcete obloudit, jako lze obloudit člověka?
Jb 13,9


Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi?
2K 13,5


Lze Boha obloudit? Lze Boha oklamat? Předpokládám, že naše odpověď zní: „Ne, nelze. Boha nelze oklamat.“ Bůh je přece svrchovaný a vševědoucí. A přesto se o to často pokoušíme. Klameme sami sebe i našeho nebeského Otce svojí povrchní vírou. Zvykli jsme si chodit na nedělní bohoslužbu, poslouchat kazatele či učitele Bible, což je samozřejmě velmi důležité, ale přitom jsme docela opustili výsadu naslouchat Božímu slovu v soukromí, osobně a každý den. Bůh nás zve do intimního vztahu se sebou samým. Přicházejme tedy do jeho otevřené náruče. Nenechme se oklamat nikým a ničím a neklamme ani samotného Boha. Držme se Boží pravdy, držme se Božího slova.
Můj nebeský Otče, děkuji ti za privilegium přicházet až do svatyně svatých. Dej mi novou touhu budovat vztah s tebou a přicházet k tobě každý den.

1K 14,6–9.15–19 * 1Tm 2,8–15

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.