Pátek 19. března

Zachovávejte má pravidla a plňte je. Já jsem Hospodin, váš Posvětitel.
Lv 20,8 (B21)


Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Mt 7,24 (B21)


Většina oblastí lidského života se řídí danými pravidly. Obchodník nesmí šidit, sociální pracovník musí vyplácet dávky podle zákona, sportovec nesmí švindlovat, děti mají poslouchat rodiče a manželé si mají být věrní celý život. Něco upravují zákony, něco nám velí zvyklosti, něco cit pro spravedlnost. I Pán Bůh nám dal svou sbírku zákonů. Dal nám svá pravidla a sami si můžeme vyzkoušet, že pokud je dodržujeme, přináší nám to požehnání. Ochranu či úspěch. Sám Hospodin říká, že Bible mluví o jeho pravidlech, která jsou určena pro jednotlivce i pro společenství. Proto nemáme při jejich nedodržování přivírat oči a dělat, že je nevidíme. Pánu Bohu věříme a víme, že to, co po nás chce, je pro nás zároveň tím nejlepším. Přesto někdy jeho pravidla nedodržujeme a mlčky je přecházíme. Naštěstí Bůh neříká jen to, abychom se posvětili, ale také to, že on sám je náš Posvětitel. Nemusíme tedy na sobě pracovat, jako by Bůh nebyl. Potřebujeme u Boha hledat sílu, odpuštění i milost. Jeho milosrdenství je přece věčné. Nedá se s ním kalkulovat, ale dá se na něj spoléhat.
Děkuji, Pane, za tvá pravidla, a především za Pána Ježíše.

J 16,16–23a * L 21,29–38

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.