Pátek 14. května

Hospodin na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje.
Ž 103,19 (K)


Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu.
Zj 19,6–7


Bůh je skutečný Král nad celým vesmírem. Vládne zcela všemu. Jeho trůn je zřízen a utvrzen. Jeho vláda nemůže být otřesena záležitostmi lidí. Jako Král vládne nade vším stvořením. Není pro nás těžké věřit, že Bůh řídí cesty hvězd na obloze. Ale horší je, když do našeho života přijdou problémy. Věřit, že Bůh řídí všechno, co se v mém životě stane, ať dobré, nebo špatné, ať šťastné, nebo smutné, vše pozitivní i negativní, že má svůj dokonalý plán s mým životem a že mi každý den dává to, co je pro mě nejlepší – to je něco jiného. Když přijdou problémy, chceme vědět, kdo tu vládne. Jeden autor to vystihl stručně: „Když řekneme, že Bůh je svrchovaný, říkáme tím, že Bůh je Bůh.“
Děkujeme, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo tě milují.

J 18,33–38 * Př 30,1–19

Čtení na 14. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.