Čtvrtek 10. června

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
Ž 119,10


V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.
1J 5,3


Už jste někdy zabloudili? Určitě ano. Dnes máme různé navigace a pomůcky, abychom se dostali k cíli. Náš život je taky takovou poutí a my si přejeme dojít do cíle, ale pokud možno také bez újmy a bezpečně. Proto tu máme přikázání, ony úžasné směrovky ke svobodě. Jestliže se tážu, co mám v životě dělat, je správné, když dostanu odpověď ve formě: Dělej to a to. Budeš-li dělat něco jiného, pak spláčeš nad výdělkem. A přesto mnohdy reptáme a Boží přikázání nedodržujeme. Proč? To nemáme úctu a respekt ke svému nebeskému Otci? Nebo je to nedostatkem lásky? To si musí zodpovědět každý sám. Těm, kdo milují Boha, nejsou přikázání překážkou či nějakým omezujícím zákazem, naopak jsou jim povzbuzením a potěchou v jejich životě víry.
Pane, konat a jednat dle tvé vůle je mým nejvroucnějším přáním.

J 21,15–19 * Sk 7,54–8,3

Čtení na 10. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.