Pátek 17. března

Ó Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu?
Jr 5,3 (K)


Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
L 16,10


Kam se právě díváte? Asi na písmenka tohoto textu. Je to zajímavé. Naše oči vždy sledují to, co je pro nás důležité. Sledujeme blížící se auto, přecházející dítě, při čtení sledujeme text. Náš pohled, směr našich očí naprosto jistě prozradí, co je pro nás důležité. Když je pro maminku důležité její vlastní dítě, neustále ho má na očích, nespouští ho z očí. A při čtení přece nikdo neciví do mraků.
Náš text nám říká, kam se dívá Hospodin. Co je pro Boha důležité, že se na to stále dívá? Pravda. Věrný obraz skutečnosti. A tak se nediv, že když nežiješ v pravdě, Boží oči se dívají jinam. Hledej pravdu a spravedlnost. Nech si Božím Duchem ukázat pravdu o sobě, o světě, o hříchu, odpuštění a věčnosti v Božím království. A Pán Bůh z tebe nespustí zrak!
Pane Ježíši, uč mne žít pravdu!

Mk 9,38–47 * Ř 9,30–10,4

Čtení na 17. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.