Neděle 19. března, Laetare (Radujte se s dcerou jeruzalémskou! Iz 66,10)

Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe.
1S 2,2


Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.
1P 1,15


Co znamená tento verš pro nás? To není lamentování nad zkaženým světem – něco ve stylu: „Žádný učený z nebe nespadl.“ Tato krátká věta nám říká klíčovou věc: Bůh to ví, že nikdo kromě něj není svatý. On ví, že ani ty nejsi svatý. A ani od tebe neočekává, že budeš svatý. On od tebe nechce nemožné. Ano, ví o naší nehodnosti, hříšnosti a o našich chybách. A přesto tě miluje. Přesto chce být s tebou. Navěky. Chce tě mít u sebe v Božím království. Proto ti nabízí svatost, abys byl svatý, jako je on svatý. Jak k té svatosti dojdeš? Když Ježíši uvěříš, vyznáš mu své hříchy a dáš ho na první místo ve svém životě. Pak vždy, když se na tebe Bůh podívá, Ježíš si stoupne před tebe, aby Bůh tebe viděl skrze Krista. A v Božích očích budeš svatý…
Pane, chci být svatý, jako ty jsi svatý.

J 12,20–24 * 2K 1,3–7 * Iz 54,7–10

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.