Sobota 19. března

Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem.
Iz 54,4


Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
1P 4,16


Kdo vede neřádný život, kdo je v "morálním bahně", měl by se červenat a stydět. Tak tomu obvykle rozumíme. Ale prorok Izajáš žije v jiném prostředí. Tam, kde je stud a hanba důsledkem utrpení a bolesti. A tak to prožívá lid Boží. Protože je chudý, mezi mocnými a slavnými národy je nepatrný, nemá bohatství ani výstavná města. Nemá vliv a je mnohým jen pro smích. Ale Bůh to tak nenechá. Postará se, aby zaznělo Boží slovo a připomnělo stará zaslíbení. Tak se přestaň stydět a neboj se. Nenech si oči zaslepit svými nedostatky a svým hříchem. Ale nech si říci - ještě je nad tím vším ten, který "se nazývá Bohem celé země" (Iz 54,5). A ten se nad tebou, a nejen nad tebou, ale i nad celým světem smiloval.
Bože, děkujeme ti, že ses nás ujal ve svém Synu Ježíši Kristu a daroval nám v jeho službě a zásluhách čest a důstojnost i živou naději.

L 18,31-43 * Mk 14,43-52

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.