Čtení na 19. března 2011

Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův.
Am 4,11


Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
1Te 5,18


Na první pohled se nám zdá, jako by ty verše spolu vůbec nesouvisely. V prvním verši - vyvolený národ se odvrátil od Hospodina. On ho ale miluje a tak se snažil různými způsoby ho napravit. Posílal hlad, nemoci a dokonce i válku. Ale nenavrátili se. A druhý verš nám říká: Za všech okolností děkujte. Za co děkovat? Za to, že i na nás Pán Ježíš dopouští různé těžkosti, nemoci? On to ale dělá z veliké lásky k nám. Chce nám tím něco říct, nebo nás přitáhnout blíž k sobě. Pokud to přijmeme jako Boží vůli pro nás, byť hned neporozumíme, budeme děkovat.

Zj 20,1-6 * 1S 10,17-27

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.