Čtení na 19. března 2012

Jeremjáš řekl: "Těžkou ranou svého lidu jsem raněn, tíží mě chmury. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař?"
Jr 8,21.22


Žena ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla.
Mk 5,29-30


Jeremjášova otázka v podstatě zní: "Jak může být lid vyrábějící léčivý balzám tak nemocný?" Je to ilustrace duchovního problému. Skutečná otázka zní: "Jak může Boží lid, který vlastní Boží zákon, žít v hříchu?" Řešení, které se Židům tehdy nabízelo, bylo jasné: Měli jednoduše použít balzám, který měli k dispozici. Jeremjáš už dřív použil tentýž obraz k vyjádření toho, co má udělat Egypt: "Jděte do Gileádu a použijte jejich balzám. Jiný lék vás nemůže vyléčit" (Jr 46,11). Pohané i židé měli hledat pomoc na jediném místě, kde ji bylo možné najít - u Boha. Žena z evangelijního textu si uvědomila, že potřebuje pomoc, a poznala, že jen živý Bůh ji může uzdravit a vysvobodit z jejího trápení. I ty dnes hledej Ježíše Krista, živého Boha, který má řešení pro všecky tvé potřeby a otázky.

Dt 8,2-10 * Mk 12,38-40

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.