Čtvrtek 19. března

Hospodin se obracel k nim pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl.
2Kr 13,23


Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
Ř 11,29


Text nepochopíme bez kontextu – beru tedy do ruky Bibli: V době vzniku verše bylo zle – modlářský král Jóaš, nápor aramejského krále Chazaela, ataky Moábců, nemoc a smrt Elíšova… Všechny pozemské jistoty se hroutily, jisté nebylo nic. Mnozí to asi měli za Boží trest, ne-li za zatracení. Do toho však zaznívá povzbudivé vyznání pisatele-redaktora, který si je ve vší té nejistotě ve víře jist Bohem a Božím zaslíbením.
Tuto jistotu víry asi chtěli Ochranovští zdůraznit novozákonním heslem; mimoděk pak zdůrazňují i Boží naději pro Izrael – jasné „ne“ všemu (křesťanskému) antisemitismu.
Díky za víry jistotu, že nás vzkřísíš k životu.

Mt 19,16–26 * Mk 12,18–27

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.