Čtení na 19. března 2015

Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: "On mě neudělal"? Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí"?
Iz 29,16


Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu?
Ř 9,20


Měla by mít víra v Boha nějaký praktický dopad na život člověka? S Pánem Bohem lze totiž zacházet jako s někým, kdo pro můj život nemá žádný význam, kdo je zbytečný, nebo jako s někým, bez něhož bych byl v životě ztracen. Ten první přístup vede ke zkáze. Ten druhý přístup, kdy je Pán Bůh pro nás Pánem Bohem, Stvořitelem a Vykupitelem v Pánu Ježíši Kristu, je správný a zachraňující. Kdo Pána Boha bere vážně, počítá s jeho názory, které jsou zjeveny v Písmu, je zachráněn pro tento život i život věčný. Pán Bůh se k němu přiznává a stává se pro něj požehnáním.
Pane, stvoř ve mně srdce čisté, abych tobě rozuměl a vždy s tebou počítal ve svém životě.

2K 4,11-18 * * Ř 11,17-24

Čtení na 19. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.