Úterý 19. září

Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.
Ž 62,9


V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.
L 6,12


Žalmista nás vyzývá, abychom doufali v Boha a spoléhali na něj v každém čase. Jako věřící tušíme, že tohle umění je pro život hodně důležité a že by to zároveň bylo krásné, kdybychom to uměli. Jak se ale naučit důvěřovat Bohu vždy, tedy za všech okolností? Žalmista hned radí, jak na to: vylévat své srdce před Bohem. Ano, jde o modlitbu, ale možná, že je trochu jiná, než jak jsme často zvyklí se modlit. Příkladem vylévání srdce před Bohem je Ježíšova celonoční modlitba na hoře předtím, než vybral svých 12 učedníků. Možná za ně děkoval, že má ochotné následovníky, prosil, aby vyrostli ve víře a obstáli, plakal nad jejich budoucím selháním a chválil Otce za to, jak si je nakonec promění a použije. Ježíš věděl, že ať se stane cokoliv, Otec (Bůh) je jeho (i naše) útočiště!
Uč nás, Pane, za všech okolností se modlit a důvěřovat ti.

1Tm 6,3–11a * Mt 18,1–9

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.