Čtení na 19. září 2012

Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní.
Ez 12,25


Setník řekl: "Pane, řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven."
Mt 8,8


Boží slovo má moc. A co Hospodin řekl, to se i splní, tak nás ujišťuje starozákonní text. Ale nezávisí to jen na Pánu Bohu. Římský velitel, o kterém Matouš podává svědectví, měl nemocného sluhu. Když slyšel o Ježíšovi, že má moc uzdravovat, okamžitě přiběhl a prosil ho, aby řekl jen slovo a jeho sluha bude určitě uzdraven. Jak je to s tebou, milý čtenáři, důvěřuješ Božímu slovu, které má moc zasáhnout do tvého života, uzdravit duši a uschopnit ji k životu, který bude příjemný Bohu i bližním?

Sk 27,33-44 * Jr 23,1-8

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.