Pondělí 19. září

Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
Ž 103,6


Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
J 12,46


Jako lidé toužíme po spravedlnosti. Často slyšíme otázky: „Je to spravedlivé? Kde je nějaká spravedlnost?“ A skutečně, té nespravedlnosti a útlaku vidíme kolem sebe hodně. Je nám z toho smutno. Kolem nás jsou lidé, kteří prožívají různé těžkosti a problémy. Díky všem organizacím, které se starají o ty, kdo skutečně potřebují pomoc. A ještě někomu nejsme lhostejní – a on skutečně zjednává spravedlnost a právo všem utlačovaným. On sám byl nespravedlivě odsouzen a prožil obrovský útlak psychický i fyzický, pro nás nepředstavitelný. Je to Boží Syn Ježíš Kristus a udělal to z lásky ke každému z nás. K němu se smíme vždy obrátit, protože on nám rozumí a má nás skutečně rád.
Pane Ježíši, ty jsi spravedlivý a zjednáváš právo každému. Tobě chci důvěřovat.

Dt 26,1–11 * 2Pa 20,1–26; Sir 15,11–20

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.