Úterý 19. září

Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží.
Sf 3,9


A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Fp 2,11


Smím brát Boží jméno do úst, která vyslovují nadávky, pomluvy, reptání a špatná slova? Smím se modlit, když jindy jsem plný nespokojenosti? Smím sloužit Hospodinu, když jsem tolikrát nevěrný a hřešící? Ano, protože Bůh očistil mé rty, mé tělo i mé nitro. Očistil a stále posvěcuje. Proto jej budu i dnes vzývat, i dnes budu děkovat, i dnes budu konat, co budu moci. Navzdory slabosti, protože ten, který je mým Pánem, je mou svatostí a spravedlností.
Hospodine, otevři mé rty, ať tě mohu chválit, posilni mé paže, ať ti mohu sloužit. I dnes, všemu zlému navzdory.

Ga 5,22-26 * Nu 24,1-25

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.