Čtvrtek 19. září

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby.
Ž 116,1


[Ježíš říká:] "Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte."
Mt 6,8b


Mám rád tyhle písně ze života, jako je náš žalm, i když jejich obsah není zrovna růžový. Náš žalmista nám v dalších slokách své písně sděluje svoji zkušenost, kdy byl na dně. Dostal se z toho a poznal v tom všem životaboji zachraňujícího Boha. A my ten žalm máme slyšet jako výzvu k hledání Boha, k poznávání jeho skutků v Božím slovu i k poznávání jeho lásky a zájmu, jak se projevuje v našich životech. Protože teprve tam, kde v Boha nejen věříme, ale kde ho také milujeme a voláme k němu, tam se tvoří pravé společenství. Tento žalm určitě nepsal učený teolog usazený v teple své pracovny či skrytý za hromadou učených knih. Tady nemluví teoretik náboženství, ale svědek víry; člověk, který něco těžkého prožil, a přece zůstal naživu. Je skálopevně přesvědčen, že ho zachránil sám Bůh, Hospodin. O tom teď zpívá a přeje si, abychom jako čtenáři jeho píseň nejen poslouchali, ale také se z ní poučili a posléze se k ní i přidali, nejen dnešní den.
Pane Bože, dej nám pevnou důvěru, že ve všem, co nás potkává, ať je to dobré nebo zlé, jsi v Kristu s námi; Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena, prosím, slyš můj hlas. Amen.

Fp 1,19-26 * Žd 3,1-6

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.