Čtení na 19. září 2011

Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků.
Jr 25,5


Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání.
Mt 3,8 B 21


Upřímné pokání. Jan Křtitel přinel zvěst o blížícím se nebeském království. Pán Ježíš tu zvěst potvrdil a oznámil, že on je králem tohoto království (J 18,36). Dnes zvěstujeme: "čiňte pokání!" těm, kteří chtějí také vejít do nebeského království. Zveme je k odvrácení se od špatné cesty a k následování Ježíše. Pokání vyznané ústy, musí být upřímné - potvrzené životem. Nechť se náš život podobá stromu, který přináší dobré ovoce k slávě Bohu a k požehnání našim bližním.

Dt 15,1-11 * Mt 15,21-28

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.