Pondělí 19. září

O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit.
Ž 35,28


Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.
L 2,37-38


Kolik různých zpráv, rozhovorů, informací vyslechneme během jednoho dne? S kolika lidmi se potkáme? Kolik různých slov vyjde z našich úst? Často se říká, že čím je srdce naplněno, tím ústa přetékají. A je to pravda. Co máme na srdci, to často jde ven z našich úst. Dovedeme druhého člověka potěšit nebo také zarmoutit. Dovedeme povzbudit nebo také zranit. Slova, která řekneme, už nemůžeme vzít zpátky. Člověk, který zakusil Boží lásku a Boží zájem, který v pokání přišel s prosbou o odpuštění svých hříchů, ten je nastaven hovořit o Boží zachraňující spravedlnosti. Z čistého srdce pak vychází poděkování Bohu.
Pane, upřímně prosím, ať z mých úst vychází stále tobě chvála. Dej mi sílu a odvahu hovořit druhým lidem o tvé spravedlnosti.

Žd 11,1-7(8-10) * Jr 23,1-8

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.