Čtení na 19. září 2015

Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.
Jon 2,9


Nepohrdám Boží milostí!
Ga 2,2


Jonášova situace je svízelná. Nachází se v břiše velké ryby. Když už jeho duše umdlévala, rozpomínal se na Hospodina a modlil se. Tehdy si uvědomil, jaká to je milost, že jej i v takové situaci Hospodin vyslyšel a vyvedl na svobodu. Tehdy mu znovu vynikl pravý charakter Boží milosti. Na co to spoléhal v čase, kdy utíkal před Hospodinem? Na svůj rozum, na tehdejší technický zázrak - rychlou loď? Nevíme. Nicméně Jonáš to v dané situaci nazval falešným přeludem či nicotným klamem. Boží milost je dar - zadarmo. Spoléhání se na cokoliv jiného je pohrdnutím Boží milostí. Význam Boží milosti vynikne především na Božím soudu. Kéž bychom tam mohli zaslechnout: "To dobře, služebníku můj věrný." Nepohrdejme Boží milostí a milosrdenstvím.
Bože, daruj mi prozíravý vhled, zda neskládám naději v nějakou nicotnost.

L 6,20-26 * Mt 19,1-12

Čtení na 19. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.